Nasz projekt Ze Sztuką przez Świat składał się z cyklu warsztatów kulturalno-językowych, które przeprowadziliśmy w okresie październik- grudzień 2020. Pierwsze spotkania przeprowadzono w formie stacjonarnej, resztę, ze względu na stan epidemiczny, przeprowadzono w formie online (realizowane na platformie Zoom, korzystając z dodatkowych narzędzi takich jak Quizziz, Genially, AnswerGarden oraz GSuite).

Warsztaty składały się z następujących części:

1. Wprowadzenie do kultury danego kraju (quiz)

2. Wprowadzenie do wybranego rodzaju sztuki (przedstawienie wybranych dzieł z danego kraju/regionu)

3. Realizacja projektu z danego obszaru sztuki.

4. Wprowadzenie elementów językowych w języku danego kraju/regionu.

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 25 osób, głównie w wieku 13-15 lat, mieszkających w większości na terenie Gdańska Osowej. Projekt dofinansowano w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków Miasta Gdańska.

Postępy i efekty projektu, można było na bieżąco śledzić na naszym profilu na fb @magnoliastowarzysznie na InG @magnolia_stowarzyszenie oraz na naszej edukreatywnej grupie @eduk(re)acja.  Mimo, że większość naszych zajęć, musieliśmy ze względu na warunki epidemiczne prowadzić zdalnie, wspólnie z naszą młodzieżą nie tylko zanurzyliśmy się i poznawaliśmy  sztukę i kulturę wielu krajów anglojęzycznych, ale co najważniejsze nasi uczestnicy mogli spróbować swoich sił i kreatywnie pobawić się sztuką.

Na zakończenie powstał  też krótki film https://youtu.be/8wFaMbRW85k, który umieściliśmy na naszym Kanale Youtube MAGNOLIA stowarzyszenie, który połączył memy przygotowane przez naszą młodzież na bazie znanych dzieł artystów. Najbardziej nas cieszy fakt, że zdecydowana większość uczestników w ankiecie podsumowującej bardzo pozytywnie oceniła projekt i wyraziła chęć udziału w jego kolejnych edycjach.

                      ZSPŚ