Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy pragną dawać innym szczęście, którym nie jest obojętne otoczenie, w którym żyjemy i w którym będą żyły nasze dzieci.

Zapraszamy odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa, abyśmy wspólnie mogli realizować nasze cele, budując lepsze jutro.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje publiczne do współpracy przy realizacji naszych inicjatyw, bo razem możemy więcej.

Zapraszamy szkoły publiczne i prywatne do organizacji wspólnych przedsięwzięć i warsztatów.

W ramach współpracy oferujemy naszym partnerom udział w ciekawych i pożytecznych projektach oraz zespół zaangażowanych ludzi z pasją.

Szczęście, to jedna z niewielu rzeczy, która się mnoży, jeśli się nią dzielisz.