Zajęcia z psycholog mgr Oleksandrą Kuzmenko w naszej PRZYSTANI

Podczas kontynuowania naszej PRZYSTANI, która jest współfinansowana przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Św. Mikołaja, dzieci młodsze i starsze z Ukrainy oprócz innych warsztatów, wyjazdów, spotkań odbywały zajęcia z psychologiem Oleksandrą Kuzmenko. Główny nacisk podczas kameralnych kilkoosobowych i indywidualnych zajęć był skierowany na  rozwijanie u dzieci pewności siebie, wzrost samooceny, akceptacji, a także poradzenie sobie z codziennymi troskami.

Pewność siebie, jak ją rozwijać. Akceptacja siebie. – jako temat główny był przestawiony na spotkaniach. 

W praktyce dzieci nauczyły się w jaki sposób można formować własne ‘ja’ z akceptacją wszystkich wad i zalet. Zrozumiały, że dużo zależy od własnego zachowania wobec pewności lub braku pewności. Zajęcia odbywały się w tematycznych blokach tj.:  Zrozumienie pojęcia „pewności siebie”, Pewność siebie a nasz mózg. Neuroplastyczność., Pewność siebie i niebezpieczeństwo, Jak rozwijać pewność siebie?

Dzieci poznały swoje mocne i słabe strony, wizualizowały swoją przyszłość, wyznaczały i zapisywały swoje cele. Uczyły się budować pewność siebie, podejmując działania bez względu na strach przed porażką i popełnianiem błędów.

Dodatkowe ćwiczenia dla rozwoju poczucia własnej wartości

Kilka ćwiczeń, które które dzieci mogły spróbowały podczas spotkań to:

Ćwiczenie „Magiczna ręka”, kiedy to każdy zapisywał swoje imię na kartce papieru z góry, a następnie oznacza ołówkiem dłoń. Sugeruje się, aby na każdym palcu napisać własną cechę. Następnie „dłonie” są  przekazywane w kółku i inni uczestnicy mogą pisać między palcami inne cechy, które są nieodłączne,  które już są na dłoniach. W trakcie tego ćwiczenia powstała bardzo żywa i ciekawa dyskusja na temat czego dzieci dowiedziały się o sobie i zrozumiały, że jest wiele prawd o nas, zarówno w tym, jak siebie postrzegamy, jak i w tym, jak widzą nas inni ludzie.

Ćwiczenie „Moje mocne strony to…” Pracując w parach, jeden z uczestników opowiadał drugiemu o swoich mocnych stronach, a następnie wysłuchuje opinii rozmówcy o swoich mocnych stronach. Następnie uczestnicy  opowiadały o mocnych stronach swoich partnerów.

Ćwiczenie „Moja przyszłość” Dzieci proszeni byli o uzupełnienie zdań: – Moja przyszłość jest dla mnie widoczna jak… – Czekam na… – Chcę… – Myślę… – Planuję… – Chcę odnieść sukces… – Do tego potrzeba. .. – Główna trudność, z którą się zmierzę… – Pokonywanie przeszkód pomoże mi…

Ćwiczenie „Mój najlepszy dzień w życiu” Dzieci opisywały swój do tej pory najlepszy dzień ow życiu. W taki sposób dzieci przypominały sobie o radosnych momentach, poprzez zrozumienie co dokładnie przynosi im prawdziwe szczęście.

Ćwiczenie „Poznaj siebie” Przy tym ćwiczeniu uczestnicy spotkania proszeni byli o zrobienie szkicu siebie na kartce. Następnie o dodanie do malunku  rzeczy, które lubią. Za pomocą takiej wizualizacji, dzieci charakteryzują siebie, rzeczy które im się podobają wpływają na ich osobowość i rozumienie tego kim są. Na koniec dyskusja o swoich silnych i słabych stronach i jak można siebie zmienić na lepiej.

 Dzieci wyniosły wiele refleksji dla siebie na przyszłość. Dużą wartością dodatnią było prowadzenie tych spotkań w ojczystym dla uczestników języku, przez co mogły czuć się bezpiecznie, być pewnym, że ich się rozumie, a także  że rozumie się ich przeżycia i emocje temu towarzyszące.

 

PRZYSTAŃ Św. Mikołaja z MAGNOLIĄ w Gdańsku jest współfinansowana przez Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Św. Mikołaja. Zajęcia dla dzieci są prowadzone w ZSO nr 2 w Gdańsku

#przystań #przytańświętegomikołaja #fundacjaświętegomikołaja