Porozmawiamy o wolontariacie. Czym jest wolontariat?

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego voluntas, oznaczającego dobrowolność. Wolontariat to działalność wykonywana nieodpłatnie. Wolontariat możemy podzielić na akcyjny, związany z pojedynczymi wydarzeniami, i stały określający stałe zobowiązanie. Mimo iż wolontariusz nie otrzymuje pieniężnego wynagrodzenia, często może odnieść inne korzyści niematerialne, takie jak satysfakcja, nowe znajomości i umiejętności czy poczucie sensu. Wolontariusz może współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczeństwa i natury. Pomoc taka wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.­
Tyle z definicji, a jak to się ma do rzeczywistości? Chyba najlepszą rzeczą jest to, że dzięki wolontariatowi możemy wprowadzać realne zmiany w otaczającym nas świecie i poprawić jakość życia wśród innych osób. Za każdą kiełkującą inicjatywą stoją ludzie pełni zapału i kreatywności, którzy wierzą w zasadność swojego celu. Tak naprawdę, dzięki temu powstało nasze Stowarzyszenie Magnolia.
W naszym nowym projekcie „W OBIEKTYWIE”, skierowanym do młodych mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Osowa, uczestnicy mają okazje nie tylko rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, poznać, czym jest dziennikarstwo społeczne, ale również poznać czym jest wolontariat. Więcej informacji o tym projekcie na fanpage’u @magnoliastowarzyszenie
AB
Źródła:
Czym jest wolontariat, https://wolontari.at/baza-wiedzy/czym-jest-wolontariat/1
Czy warto zaangażować się w wolontariat?,
https://naratunek.org/wolontariat/poradnik-wolontariatu/warto-zaangazowac-sie-wolontariat/