Mówi się, że dziennikarstwo obywatelskie, znane też jako społeczne lub uczestniczące, jest przyszłością dziennikarstwa. Już od dłuższego czasu media wywierają silny wpływ na opinię publiczną: kształtują światopogląd, budują jej potrzeby, czy też pośredniczą w dialogu pomiędzy władzą a obywatelami. Niestety czwarta władza coraz częściej zamiast obiektywnie przedstawiać fakty, skłania się ku kreowaniu rzeczywistości. Stąd też pojawia się konieczność nieustannej weryfikacji źródeł oraz oceny sytuacji. Według Ryszarda Kapuścińskiego „zmorą komunizmu był brak informacji, zmorą demokracji ery technologicznej – przesyt informacją”.
­
Dziennikarstwo obywatelskie nie jest nastawione na zysk, lecz działalność pro publico bono. Najczęściej określa się tak rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez amatorów. Stawia ono sobie za cel nie tylko informowanie o bieżących wydarzeniach, ale przede wszystkim tworzenie przestrzeni do debaty. Dziennikarstwo społeczne jest dziennikarstwem zaangażowanym. Dostarcza informacji pozwalających na świadome uczestnictwo w demokratycznym społeczeństwie. Nie goni za sensacją i unika posądzeń o infotainment (information + entertainment).­­ W związku z rozwojem internetu można zaobserwować silny rozwój dziennikarstwa społecznego, które nie musi brać pod uwagę opinii redaktora naczelnego. Czytelnik wirtualnych komunikatów, może stać się jednocześnie ich nadawcą. Bardzo często też ten rodzaj dziennikarstwa związany jest ze środowiskiem lokalnym, w obrębie którego debata jest często bardziej zaangażowana ze względu na osobistą perspektywę jej uczestników.
 
W naszym nowym projekcie „W OBIEKTYWIE”, skierowanym do młodych mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Osowa, uczestnicy będą mieli okazje rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, pracy w zespole, otworzyć się na ludzi, a także poznać, czym jest dziennikarstwo społeczne i idea wolontariatu. Więcej informacji o tym projekcie na fanpag-u @magnoliastowarzyszenie
AB
Źródła:
Natascha Fioretti, „Dziennikarstwo społeczne jako alternatywa”, https://pl.ejo-online.eu/nowe-media/dziennikarstwo-spoleczne-jako-alternatywa
Michał Kaczmarczyk, „Lokalne dziennikarstwo obywatelskie”, https://www.sbc.org.pl/Content/24114/kaczmarczyk%20lokalne%20dziennikarswto.pdf
Bartłomiej Secler, Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Dominika Narożna, Kinga Adamczewska, „Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce”, https://www.researchgate.net/publication/317123918_Model_dziennikarstwa_zorientowany_na_obywateli_w_perspektywie_paradygmatu_spolecznej_odpowiedzialnosci_mediow_Przyklad_prasy_w_Polsce/fulltext/59279eea0f7e9b99799ecb27/Model-dziennikarstwa-zorientowany-na-obywateli-w-perspektywie-paradygmatu-spolecznej-odpowiedzialnosci-mediow-Przyklad-prasy-w-Polsce.pdf
R. Kapuściński, Dwa światy, „Newsweek Polska” 2001, nr 16–17, s. 166.