Herbata jako produkt spożywczy musi spełniać określone wymagania, mogą one się różnić w zależności od kraju. Herbata, która trafia na rynek Europejski, w tym do Polski, musi posiać odpowiednie certyfikaty dopuszczające ją do sprzedaży na rynku unijnym. Warunki są dosyć rygorystyczne, pod względem czystości oraz zwartości pestycydów. Każda partia przekraczająca granicę jest dokładnie sprawdzana pod względem dokumentów, często też są oględziny, a co któraś partia jest też badana w laboratorium.

W Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące wymagań dla żywności określające między innymi najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 396/2005. W załączniku do rozporządzenia zamieszczono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości, tzw. NDP w odniesieniu do grup produktów. W przepisach tych określono między innymi wymagania dla laboratoriów dokonujących analiz zawartości tych składników.

Herbata importowana na rynek Unii Europejskiej musi spełniać wymagania obowiązkowe, ale na rynku możemy znaleźć również herbaty z tzw. plantacji ekologicznych, jednak produkty te powinny spełniać dodatkowe wymagania zawarte między innymi w rozporządzeniu Rady WE nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
Rozporządzenia oraz jego załączniki publikowane są przez organy urzędowe Unii Europejskiej pod adresem https://eur-lex.europa.eu