Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch )

2020-09-07T14:07:11+02:00

W lingwistyce traktuje się go jako grupę kilku języków zachodniogermańskich, które bywają określane jako języki niemieckie – jest mnóstwo dialektów