Напитки в России – rosyjskie napoje

 

Чай /czyt.ciaj/ – herbata. Najbardziej tradycyjna wersją jest herbata czarna.

Квас /czyt. kwas/− kwas chlebowy. W Rosji i na Ukrainie jest napojem narodowym od XVI wieku.

Ряженка /czyt. rjażenka / – napój mleczny powstały w wyniku fermentacji mlekowej, z mleka poddanego kilkugodzinnej obróbce termicznej.