Słownictwo. Uzupełnij tekst.

Wykreślanka

Krzyżówka. Rozwiąż krzyżówkę.

Czasowniki.